.223 Remington

Hornady Soft Point bullet
Geschoss Hornady SP 50 gr
Geschossgewicht 3,2 g / 50 gr
B.C 0,214
C.O.L 57,0 mm / 2,244
# 2245
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 200 Max 24,6
Min 23,0
1065
1002
3494
3288
Norma 201 Max 25,3
Min 25,3
1024
1024
3360
3360
Various bullets
Geschoss Sierra MK 52 gr
Geschossgewicht 3,4 g / 52 gr
B.C 0,225
C.O.L 57,0 mm / 2,244
# 1410
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 200 Max 24,0
Min 23,0
1044
1006
3425
3301
Norma 201 Max 25,1
Min 25,1
1015
1015
3330
3330
Hornady Soft Point bullet
Geschoss Hornady Bleispitze 55 gr
Geschossgewicht 3,6 g / 55 gr
B.C 0,235
C.O.L 56,0 mm / 2,205
# 2265
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 200 Max 23,5
Min 22,0
1002
933
3288
3061
Norma 201 Max 24,7
Min 23,0
986
880
3235
2887
Oryx bullet
Geschoss Norma Oryx 55 gr
Geschossgewicht 3,6 g / 55 gr
B.C 0,185
C.O.L 53,5 mm / 2,106
# 20657131
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 200 Max 22,0
Min 20,5
940
910
3084
2986
Nosler Ballistic Tip bullet
Geschoss Nosler BST 55 gr
Geschossgewicht 3,6 g / 55 gr
B.C 0,267
C.O.L 57,0 mm / 2,244
# 39526
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 200 Max 23,5
Min 22,0
1008
940
3307
3084
Norma 201 Max 24,7
Min 23,0
1003
902
3291
2959
Hornady Soft Point bullet
Geschoss Hornady SP 60 gr
Geschossgewicht 3,9 g / 60 gr
B.C 0,264
C.O.L 57,0 mm / 2,244
# 2270
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 200 Max 22,7
Min 21,0
967
891
3173
2923
Norma 201 Max 25,0
Min 23,0
968
877
3176
2877
Norma 202 Max 24,6
Min 23,0
968
875
3176
2871
Various bullets
Geschoss Sierra MK 69 gr
Geschossgewicht 4,5 g / 69 gr
B.C 0,301
C.O.L 57,0 mm / 2,244
# 1380
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 201 Max 24,0
Min 23,0
912
893
2992
2930
Norma 202 Max 24,7
Min 23,5
914
861
2999
2825
Norma 203-B Max 25,7
Min 24,0
910
855
2986
2805