POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja Polityce Prywatności RUAG

Ochrona danych stanowi dla nas kwestię Waszego zaufania, a Wasze zaufanie jest kluczową wartością dla grupy RUAG i wszystkich składających się na nią podmiotów prawnych („RUAG” i/lub „my” i/lub „nas”).

1. Kim jesteśmy

Niniejsza Informacja o Polityce Prywatności dotyczy wszystkich podmiotów prawnych w grupie RUAG. Każda firma należąca do RUAG, która przetwarza dane osobowe do swoich celów biznesowych, jest administratorem danych. Na przykład, w przypadku kontaktu z firmą w sprawie dotyczącej firmy, stanie się ona administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Twoim zapytaniem; lub firma, która zaprasza Cię do udziału w wydarzeniu dla klientów zostanie administratorem danych przetwarzanych w związku z wydarzeniem. Lista firm RUAG i ich dane kontaktowe znaleźć można pod adresem www.ruag.com.

Jeśli masz pytania lub prośby związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Zespołem do Spraw Ochrony Danych RUAG pod adresem data.protection@ruag.com.

2. Kiedy stosuje się Politykę Prywatności?

Niniejsza Informacja o Polityce Prywatności dotyczy każdego przetwarzania danych związanego z każdą działalnością biznesową we wszystkich dziedzinach. Jest ona stosowna do przetwarzania zgromadzonych oraz gromadzonych w przyszłości danych osobowych. Możemy stosować osobne polityki prywatności, na przykład dla pracowników, kandydatów i uczestników targów branżowych, targów pracy i podobnych wydarzeń. Polityki te dostępne są pod adresem www.ruag.com/privacy.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach?

Możemy przetwarzać dane osobowe w następujących sytuacjach i w następujących celach:

 • Komunikacja: możemy przetwarzać dane osobowe, gdy kontaktujesz się z RUAG lub gdy RUAG kontaktuje się z Tobą, na przykład, gdy kontaktujesz się z naszym serwisem obsługi klienta lub gdy piszesz lub dzwonisz do RUAG. W takim przypadku zazwyczaj przetwarzamy imię (imiona) i nazwisko oraz dane kontaktowe, jak też zawartość i czas wysłania poszczególnych wiadomości. Możemy skorzystać z tych danych do przesłania informacji, przetworzenia prośby I komunikacji. Możemy również przekazywać wiadomość wewnątrz RUAG, na przykład w przypadku, gdy prośba dotyczy innego podmiotu RUAG.

 • Odwiedzanie stron; korzystanie z aplikacji: Gdy odwiedzasz naszą stronę lub instalujesz naszą aplikację z RUAG i korzystasz z niej, możemy automatycznie zbierać informacje takie jak Twoja przeglądarka, adres IP komputera, dostawca usług internetowych, strona, która skierowała Cię na nasza stronę, czas trwania wizyty na stronie oraz typ używanego urządzenia (na przykład komputer, smartfon lub tablet i odpowiedni system operacyjny). Możemy również rejestrować strony odwiedzane w trakcie wizyty. Możemy użyć tych informacji do usprawnienia działania naszej strony, do celów statystycznych i administracyjnych. Możemy również używać plików cookies – małych plików tekstowych, tymczasowo lub stale przechowywanych na urządzeniu po odwiedzinach strony. Cookies zbierają informacje o liczbie odwiedzających stronę, odwiedzonych stronach i czasie spędzonym na stronie. Są one często wymagane do poprawnego działania strony. Inne mogą służyć do personalizacji oferty lub do umożliwienia RUAG przedstawienia Ci reklamy kierowanej od podmiotów trzecich. Możesz odmówić używania plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Może to jednak zakłócić przeglądanie strony.

 • Możemy również skorzystać z usług analitycznych wykonywanych przez podmioty trzecie, na przykład Google Analytics, obsługiwane przez Google LLC, US. W ramach takich usług dostawca usług zbiera informacje o korzystaniu z właściwej strony internetowej, często jednak robi to w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby.
 • Możemy również korzystać z funkcji od dostawców takich jak Facebook, co może skutkować przetwarzaniem Twoich danych przez danego dostawcę. Zalecamy przeczytanie polityki prywatności dostawców stanowiących inne podmioty.

 • Użycie e-maili: możemy użyć Twojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail w celu wysyłania drogą e-mail informacji, aktualności, zaproszeń na wydarzenia i innych informacji, jednak uprzednio zapytamy o zgodę, chyba że otrzymamy Twoje dane w kontekście naszych usług. Jeśli otrzymasz od nas informacje marketingowe i nie chcesz już ich otrzymywać, możesz zablokować wysyłanie takich wiadomości przez link w e-mailach. Możemy korzystać z usług podmiotów trzecich do sprawdzenia czy otwierasz nasze e-maile oraz czy klikasz w zamieszczone w nich linki. Możesz temu zapobiec przez użycie odpowiednich ustawień w swojej aplikacji pocztowej.

 • Odwiedzanie naszej siedziby: gdy wchodzisz na teren naszej siedziby, mamy prawo do filmowania Cię na odpowiednio oznaczonych obszarach do celów bezpieczeństwa i uzyskiwania dowodów. Możesz również korzystać z naszej sieci Wi-Fi. W takim przypadku zbieramy dane urządzenia w czasie jego rejestracji oraz w trakcie rejestracji możemy poprosić o wprowadzanie imienia, nazwiska i adresu e-mail.

 • Wydarzenia dla klientów: organizujemy wydarzenia dla naszych klientów (takie jak wydarzenia reklamowe, sponsoring, wydarzenia kulturowe i sportowe) i możemy w ich czasie przetwarzać dane osobowe. Do takich danych zaliczają się imię i nazwisko oraz adres uczestników i zainteresowanych stron oraz inne dane w zależności od wydarzenia, na przykład data urodzenia. Możemy przetwarzać takie informacje w celu przeprowadzania wydarzeń dla klientów, ale również w celu bezpośredniego kontaktowania się i poznawania Ciebie. Więcej szczegółów znaleźć można w odpowiednich warunkach uczestnictwa. Prosimy o przeczytanie Informacji o Polityce Prywatności dotyczącej Targów Branżowych, Targów Pracy i Podobnych wydarzeń. Znajdziesz tam więcej informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 • Partnerzy Biznesowi: RUAG współpracuje z różnymi firmami i partnerami biznesowymi, na przykład z dostawcami, komercyjnymi odbiorcami dóbr i usług oraz z dostawcami usług (na przykład dostawcami usług informatycznych. Możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące osób kontaktowych w takich firmach, na przykład ich imiona i nazwiska, funkcje oraz stanowiska. W zależności od dziedziny, musimy również szczegółowo przyglądać się odpowiednim firmom i/lub ich pracownikom. Jeśli tak się stanie, powiadomimy Cię o tym. Możemy również przetwarzać dane o Tobie w celu poprawienia naszej orientacji na klienta, satysfakcji i lojalności klientów (Zarządzanie Relacjami z Klientem).

 • Administracja: możemy przetwarzać dane osobowe do celów administracji wewnętrznej oraz wewnątrz grupy. Na przykład możemy przetwarzać dane osobowe w kontekście informatycznym lub zarządzania nieruchomościami. Możemy również przetwarzać dane osobowe do celów księgowości i archiwizacji oraz ogólnie do celów kontroli i ulepszania procesów wewnętrznych.

 • Transakcje firmowe: Możemy również przetwarzać dane osobowe w celu przygotowania i przetwarzania transakcji firmowych i innych transakcji.

 • Podania o pracę: możemy również przetwarzać dane osobowe, gdy zgłaszasz się do nas celem zatrudnienia. Ogólnie wymagamy standardowych informacji I dokumentów oraz informacji i dokumentów wymienionych w danym ogłoszeniu. Prosimy o przeczytanie Informacji Dotyczącej Prywatności Aplikujących (www.ruag.com/privacy) w celu uzyskania informacji na temat tego jak przetwarzamy Twoje dane osobowe zebrane w trakcie procesu rekrutacyjnego.

 • Zatrudnienie: przetwarzamy dane osobowe naszych pracowników w czasie ich zatrudnienia. W tym przypadku stosuje się dedykowaną Politykę Prywatności Pracowników RUAG.

 • Zgodność z wymaganiami prawnymi: Możemy przetwarzać dane osobowe w celu spełnienia wymagań prawnych. Wliczają się do nich na przykład ujawnianie działań nielegalnych dotyczących rzekomych przewinień, dochodzenia wewnętrzne lub ujawnienie dokumentów odpowiednim organom w przypadku, jeśli widzimy uzasadnioną przyczynę lub jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. W tym kontekście możemy przetwarzać imiona i nazwiska oraz dokumentacje lub opisy odnoszące się do Ciebie lub stron trzecich.

 • Ochrona praw: możemy przetwarzać różne zestawy danych osobowych w celu ochrony naszych praw, na przykład w celu dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub pozasądowej przed krajowymi i zagranicznymi organami lub w celu ochrony przed roszczeniami. Możemy na przykład przetwarzać plany lub przedkładać dokumenty odpowiednim organom. Organy mogą również wymagać od nas ujawnienia dokumentów zawierających dane osobowe.

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie:

 • Wykonywania umowy;

 • W uzasadnionym interesie: wliczamy tutaj, na przykład, interes w postaci opieki nad klientem i komunikacji z klientem poza warunkami umowy; działania marketingowe; lepsze poznawanie naszych klientów I innych osób; ulepszanie istniejących produktów i usług oraz rozwój nowych; walkę z oszustwami oraz zapobieganie przestępstwom; ochronę klientów, pracowników i innych osób oraz danych, tajemnic i aktywów grupy RUAG; w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pod kątem informatycznym, w szczególności z związku z korzystaniem ze stron, aplikacji i innych elementów infrastruktury informatycznej; w celu zapewnienia oraz organizacji operacji biznesowych, w tym dalszego działania stron internetowych i innych systemów; w zarządzaniu firmą i jej rozwoju; w sprzedaży lub nabywaniu firm, części firm lub innych aktywów; oraz do celów wdrażania lub obrony roszczeń prawnych;

 • Na podstawie osobno uzyskanej zgody i;

 • W celu osiągnięcia zgodności z prawnymi i regulacyjnymi obowiązkami.

Ogólnie nie jesteś zobowiązany do ujawniania nam danych osobowych. Musimy jednak zbierać i przetwarzać pewne dane osobowe, aby móc zawrzeć i wykonać umowę oraz w innych celach.

4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Nasi pracownicy mają dostęp do Twoich danych osobowych, jeśli są one potrzebne do opisanych wyżej celów oraz pracy poszczególnych pracowników. Działają oni według naszych instrukcji i podlegają zobowiązaniu o poufności i zachowaniu tajemnicy przy korzystaniu z danych osobowych.

Możemy również przekazać dane osobowe innym podmiotom prawnym wewnątrz RUAG do celów administracji wewnątrz grupy oraz do celów przetwarzania opisanych w niniejszej Informacji o Polityce Prywatności. Oznacza to, że Twoje dane osobowe mogą być również w odpowiednich celach przetwarzane i łączone z danymi osobowymi pochodzącymi od innych podmiotów prawnych wewnątrz RUAG.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe świadczącym usługi stronom trzecim, które w naszym imieniu wykonują określone operacje biznesowe („przetwarzający dane”), w szczególności:

 • Usługi informatyczne, na przykład przechowywanie danych, usługi typu „cloud”, analiza danych itd.
 • Usługi konsultingowe, na przykład konsultanci podatkowi, prawnicy, konsultanci ds. zarządzania, rekrutacje itd.

 • Logistyka w celu dostarczania dóbr;

 • Usługi administracyjne, na przykład zarządzanie nieruchomościami.

 • Informacje biznesowe i ściąganie długów.

Możemy również przetwarzać dane osobowe w innych przypadkach, na przykład:

 • Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim (na przykład organom) jeśli jest to wymagane prawem. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu spełnienia nakazu sądowego lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w przypadku, gdy jest to konieczne w związku z innymi procedurami prawnymi.

 • Możemy ujawniać Twoje dane osobowe stronom trzecim (na przykład nabywcom) jeśli jest to konieczne w celach transakcji firmowych.

5. Kiedy przesyłamy Twoje dane osobowe do państw trzecich?

Odbiorcy Twoich danych osobowych (sekcja 4) mogą znajdować się za granicą, w tym w krajach innych niż Szwajcaria, kraje członkowskie UE lub EOG, które mogą nie mieć praw chroniących dane osobowe w tym samym stopniu co prawo Szwajcarii, UE lub EOF. Jeśli ujawniamy dane osobowe odbiorcy w takim kraju, zazwyczaj zawieramy umowę o przekazaniu danych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, w tym umów. Skontaktuj się z Zespołem do Spraw Danych Osobowych RUAG (data.protection@ruag.com) w celu uzyskania dalszych informacji w tym zakresie.

6. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Używamy odpowiednich technicznych i organizacyjnych procesów bezpieczeństwa w celu ochrony bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i w celu ochrony ich przed nieautoryzowanym lub bezprawnych przetwarzaniem oraz w celu ochrony ich przed zgubieniem, niezamierzoną zmianą, niezamierzonym ujawnieniem lub nieautoryzowanym dostępem.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do jakich dane zostały zebrane lub niż okres spełniający wymogi prawne.

8. Jakie są Twoje prawa względem Twoich danych osobowych?

W ramach stosownych regulacji prawnych masz następujące prawa: możesz między innymi zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy, poprosić o ich zmianę lub usunięcie, zażądać zwrotu lub przesłania wskazanej osobie przesłanych nam danych osobistych w uregulowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie.

Jeśli przesłałeś RUAG zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz również wycofać swoją zgodę. Masz również prawo do wniesienia zażalenia do organu zajmującego się ochroną danych, dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych.

9. Dane kontaktowe

Jeśli masz pytania lub chciałbyś skorzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, skontaktuj się z Zespołem do Spraw Ochrony Danych (data.protection@ruag.com).

 

RUAG Privacy Notice for Trade Fairs and Similar Events

Ochrona danych stanowi dla nas kwestię Waszego zaufania, a Wasze zaufanie jest kluczową wartością dla grupy RUAG I jej wszystkich składających się na nią podmiotów prawnych („RUAG” i/lub „my” i/lub „nas”). Niniejsza informacja dotycząca polityki prywatności („Informacja dotycząca Polityki Prywatności”) jest oparta na Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych („RODO”), co ma zapewnić najwyższy poziom ochrony wszystkich osób, których dane osobowe są przetwarzane przez RUAG w ramach targów branżowych i podobnych wydarzeń oraz w celu zagwarantowania, że firmy RUAG poza EU również będą stosować się do RODO. Możemy przetwarzać wszelkie dotyczące Ciebie informacje („Dane Osobowe”) w naszych własnych celach i w takim przypadku działamy jako Administrator Twoich Danych Osobowych. Dalsze informacje o tym jak przetwarzamy Dane Osobowe znajdziesz w Informacji o Polityce Prywatności RUAG pod adresem www.ruag.com/privacy.

1. Kategorie Danych Osobowych I cele przetwarzania.

Możemy przetwarzać Twoje biznesowe dane osobowe (np. imię, nazwisko, pozycja, służbowy adres e-mail, dział itd.), stanowisko, informacje dotyczące relacji z klientem, takie jak Twoje zainteresowanie produktami i usługami oraz inne Twoje informacje zawarte w wiadomościach wysyłanych nam lub innym osobom wewnątrz RUAG. Możemy przetwarzać takie dane osobowe w celu zarządzania relacją i rozwojem biznesowym z Tobą i firmą, dla której pracujesz. Jeśli firma, w której pracujesz zawrze z nami umowę, stosowne będą dodatkowe informacje dotyczące polityki prywatności. Możemy również użyć Twojego adresu e-mail do wysyłania Ci informacji materiałów marketingowych i informacyjnych. Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych do takich celów marketingowych.

2. Podstawy prawne przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez RUAG

Nasze przetwarzanie Twoich Danych Osobowych jest dozwolone przez prawo. Jeśli nasze przetwarzanie podlega Ogólnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych EU 2016/679 („RODO”), wówczas podstawę prawną stanowi artykuł 6 paragraf 1b i f RODO, który dopuszcza przetwarzanie Danych Osobowych w celu zawierania i wykonywania umowy oraz w uzasadnionych celach.

3. Źródła, z jakich uzyskujemy Dane Osobowe

Mogliśmy otrzymać Twoje Dane Osobowe wyszczególnione w Sekcji 1.1. bezpośrednio od Ciebie lub Twoich współpracowników w korespondencji z Tobą lub Twoim pracodawcą.

4. Okresy przechowywania

Okresy przechowywania danych osobowych zależą od celu przetwarzania. Dane Osobowe wyszczególnione w sekcji 1.1. przechowujemy tak długo, jak jest to wymagane do odpowiedniego celu i/lub przepisami prawa.

5. Przesyłanie Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Twoje Dane Osobowe mogą trafić do stron trzecich, wykonujących w naszym imieniu usługi związane z celami opisanymi w niniejszej Informacji i Polityce Prywatności, w tym dostawcom usług hostingowych.

Możemy również ujawniać Twoje dane osobowe jeśli zobowiązuje nas do tego prawo lub proces prawny, na przykład poprzez nakaz sądowy lub nakaz ze strony organów państwowych, gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub zgodne z naszym uzasadnionym interesem, na przykład w celu zapobiegnięcia szkodom lub stratom finansowym, w związku z dochodzeniem dotyczącym rzekomych lub faktycznych działań przestępczych lub innych nielegalnych działań oraz w przypadkach gdy sprzedajemy lub przekazujemy nasz biznes lub aktywa w części lub całości (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

6. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim w krajach poza Unią Europejską?

Wymienione w sekcji 2.1. strony trzecie, które otrzymują od nas Twoje Dane Osobowe, mogą znajdować się poza Unią Europejską. Komisja Europejska może nie mieć odpowiednich decyzji dotyczących danego kraju. Oznacza to, że poziom ochrony danych w takim kraju może nie być porównywalny z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej. W kontekście takiego przekazywania, do odpowiedniej ochrony Twoich Danych osobowych używamy tak zwanych Klauzuli Modelowych UE.

7. Czy musisz nam przekazać swoje Dane Osobowe?

Dostarczenie nam Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie stanowi wymogu umowy. Oznacza to, że nie jesteś zobowiązany do dostarczenia nam swoich Danych Osobowych. Jeśli nie dostarczysz nam swoich Danych osobowych, oznaczać to będzie, że nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, przez co możemy nie być w stanie kontynuować naszej relacji biznesowej z Tobą i Twoim pracodawcą.

8. Twoje prawa

Według odpowiedniego prawa dotyczącego ochrony danych masz prawo:

a) dostępu do danych, korekty i/lub usunięcia swoich Danych Osobowych;

b) do ograniczenia przetwarzania danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

c) do poinformowania nas jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych; i

d) (w pewnych okolicznościach) do przekazania określonych Danych Osobowych sobie lub stronie trzeciej, gdzie z prawa tego możesz skorzystać przez skontaktowanie się z nami w sprawie przekazania nam szczegółów wyszczególnionych na początku niniejszej Informacji o Polityce Prywatności.

W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody, masz również prawo do wycofania swojej zgody, bez wpływu na legalność przetwarzania na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; i

W celu skorzystania ze swoich praw możesz skontaktować się z zespołem RUAG do Spraw Ochrony Danych (data.protection@ruag.com). Możesz również przesłać zażalenie dotyczące przetwarzania twoich Danych Osobowych odpowiedniemu organowi zajmującemu się ochroną danych.