BALISTYKA

Po długim tropieniu lub wyczekiwaniu przychodzi moment, gdy myśliwy decyduje się strzelić. Wtedy liczy się tylko skuteczność w tym ułamku sekundy.

Na kolejnych stronach opiszemy co dzieje się w krótkim czasie między pociągnięciem spustu a trafieniem w cel. Pokaże to jak doświadczenie Norma przekłąda się na kontrolowany i niezawodny proces. Charakterystyka naboju, w tym dobór prochu i pocisku, zapewniają optymalną balistykę wewnętrzną i zewnętrzną.

Pocisk jest elementem kluczowym w celności strzału i skuteczności na zwierzynie. Jego aerodynamika i waga odpowiadają za możliwie płaską trajektorię. Właściwości penetracji i grzybkowania gwarantują natychmiastową. humanitarną śmierć zwierzęcia oraz niski stopień uszkodzenia tuszy.
Det avgörande elementet för precision på viltet är kulan. Dess aerodynamik och vikt är avgörande. Dess penetrations- och svampningsegenskaper säkerställer en etisk jakt.