PRODUKCJA

Jako że naszym celem jest produkowanie komponentów najwyższej jakości i nabojów o najwyższej precyzji, naszym pierwszym obowiązkiem jest zagwarantowanie, że wszystkie surowce oraz etapy produkcji spełniają najwyższe normy jakości.

W tym celu bardzo uważnie kontrolujemy surowce, narzędzia i etapy produkcji procesu aż do otrzymania gotowego naboju. NO I OCZYWIŚCIE - NASZ ZESPÓŁ

Bez wykwalifikowanych i zdolnych ludzi nawet najnowocześniejsze i najdokładniejsze maszyny i aparatura kontrolna nie wyprodukują nabojów odpowiedniej jakości. W naszym wspólnym interesie Norma łączy zespół, maszyny i przyrządy kontrolne, osiągając w ten sposób najlepszą gwarancję najwyższej jakości nabojów.

 

DZIAŁ ŁUSEK

Najważniejszym czynnikiem w produkcji łusek jest kontrola jakości. Stale kontrolujemy produkcję, od początku do gotowej łuski w sumie wykonujemy 15 - 20 pomiarów, w zależności od łuski Spośród każdej partii 300 gotowych łusek wybieramy 5 do kontroli. Poza tym wykonujemy ostateczną inspekcję w postaci umieszczenia łuski w urządzeniu pomiarowym i inspekcji wzrokowej.

 

DZIAŁ NABOJÓW

Produkcja precyzyjnych pocisków wymaga bardzo precyzyjnych narzędzi. Konieczne jest, aby każda kula była taka sama. Wynik produkcji, czyli amunicja o najwyższym stopniu precyzji, zależy od najmniejszych wahań wyważenia, grubości płaszcza średnicy, wagi i długości. Dlatego też ważne jest wykonanie uważnej kontroli produkcji płaszcza oraz finalna inspekcja naboju. Ostateczny dowód dostatecznej precyzji przyjdzie wraz z testami strzeleckimi. Każdą partię amunicji testujemy na strzelnicy. Pociski myśliwskie testujemy również pod kątem ekspansji.

 

DZIAŁ ŁADOWANIA

Łuski i naboje najwyższej jakości to podstawa nabojów Norma, a sam proces ładowania gwarantuje najwyższą jakość produktu finalnego - pocisków myśliwskich i strzeleckich Norma.

Ważne jest, aby nabój miał odpowiednią siłę oraz aby spłonka była właściwie osadzona. Nabój należy napełnić prochem odpowiednio według kalibru, objętości łuski i wagi naboju. Gwarantuje to nabój o odpowiedniej prędkości wylotowej oraz najlepszej precyzji. W trakcie dobierania najlepszego prochu testujemy wszystkie jego partie pod kątem prędkości i ciśnienia. Maksymalne ciśnienie robocze powinno być zgodne ze standardami CIP.

 

DZIAŁ BALISTYKI

Przy każdym nowym ładunku każdy nabój jest regulowany do właściwej prędkości oraz kontrolowany pod kątem precyzji jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. Następnie przeprowadzamy kilka testów dziennie i mierzymy ciśnienie, prędkość i celność

Każdy nowy proch i każda partia prochu podlegają tym samym testom. Regularnie wybieramy produkowane naboje do testów strzeleckich aby zagwarantować równą, znakomitą jakość od pierwszego do ostatniego naboju serii.

 

LABORATORIUM NORMA

Większość surowców przychodzących do Norma wysyłamy najpierw do wstepnej kontroli w laboratorium, inne produkty są testowane przez inne działy. W laboratorium wykonujemy inspekcje dla działów produkcyjnych. W dziale osłon obsługa maszyny wraz z pracownikami laboratorium ustala czy osiągnięto kryteria wymagane przy rozpoczęciu produkcji nowej serii. W czasie tych wszystkich procesów mierzymy też twardość, strukturę materiałową i wymiary osłon.

 

 

 

NARZĘDZIA I KONSERWACJA

Wszystkie narzędzia do produkcji wytwarzamy u siebie. Nasi narzędziowcy sprawdzają nowe narzędzia według stałych procedur. Mierzymy wszystkie narzędzia produkcyjne przy pomocy urządzeń pomiarowych o dokładności do 1/10000 mm, które dodatkowo jest regularnie kalibrowane. W sumie Norma wykorzystuje aż 2517 urządzeń pomiarowych - każde z nich jest regularnie kontrolowane i kalibrowane.