OGÓLNE PYTANIA

001. Jak mogę dostać katalog Norma?

Twój lokalny dostawca artykułów strzeleckich powinien mieć nasz najnowszy katalog. Jeśli tak nie jest, zadzwoń pod numer +46-571-31500 aby zamówić swoją kopię.

002. Jak długo można przechowywać amunicję?

Nie należy używać amunicji starszej niż 15 lat.


003. Jak należy przechowywać amunicję/proch?

Zalecamy chłodne miejsce o stałej temperaturze (12-15°C) i wilgotności względnej na poziomie ok. 50%. Substancje w prochu po 20 latach powoli zaczynają się rozkładać. Jeśli proch przechowywany jest w wysokiej lub zmiennej temperaturze, proces ten zacznie się szybciej.


004. Gdzie uzyskam więcej informacji o balistyce?

Na stronie internetowej Norma znajduje się kalkulator balistyczny, w którym znajdziesz parametry różnych pocisków, takie jak prędkość, zasięg itp. Dane balistyczne znajdziesz w większości poradników, na przykład w Poradniku ładowania Norma.


005. Co oznacza współczynnik balistyczny?

Współczynnik balistyczny (BC) danego ciała to miara jego zdolności do pokonywania oporu powietrza w czasie lotu. Współczynnik stanowi wartość względną względem standardowego pocisku, którego BC = 1,0.


006. Jaki wpływ na prędkość ma długość lufy?

Długa lufa daje większą prędkość, ponieważ ciśnienie prochu jest znacznie większe niż tarcie w lufie. Ogólnie prędkość wzrasta o ok. 2-3 m/s na centymetr.


007. Czym jest proch strzelniczy?

Proch strzelniczy powstaje z celulozy, uzyskiwanej z włókien z nasion bawełny. Proces nitrowania (obróbki mieszanką kwasu azotowego i siarkowego) utlenia celulozę. Aby zapewnić właściwą prędkość spalania prochu, ziarna prochu o różnych rozmiarach są poddawane obróbce przy pomocy innych środków chemicznych (por. Poradnik Norma, str. 88-121).


008. Czy większe naboje wymagają zapalników typu Magnum?

Ważne jest wywołanie szybkiego zapłonu przy odpowiedniej ilości prochu. Im więcej prochu i im dłużej trwała obróbka powierzchni tym trudniej jest wywołać zapłon. Zapalnik typu Magnum jest wymagany przy ładunkach powyżej 5 g prochu, ale można go również użyć przy mniejszych ładunkach.


009. Ile strzałów można oddać z jednej lufy?

Samo strzelanie tylko w niewielkim stopniu przyczynia się do zużycia lufy. Decydująca jest ilość prochu względem średnicy lufy. Można wystrzelić od 500 do 700 nabojów .7 Rem Mag, w zależności od twojej praktyki, lub pięć do sześciu razy więcej nabojów .308 Win, zanim będzie to miało wpływ na celność. Strzelanie gdy lufa jest wciąż gorąca powoduje oczywiście poważniejsze zużycie niż strzelanie z dłuższymi przerwami.


010. Gdzie uzyskam informacje dotyczące ładowania?

Nasz poradnik ładowania zawiera proste instrukcje i potrzebne dane. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o technologii i sprzęcie, w Internecie znaleźć można wiele książek (zwykle w języku angielskim). Poza tym czasopisma branżowe od czasu do czasu publikują artykuły o tym temacie.


011. Czym jest skok gwintu

Skok gwintu, wyrażany często w calach (1 cal = 25,4 mm), oznacza odległość, jaką pocisk musi pokonać w przewodzie lufowym aby wykonać jeden pełny obrót wokół jego osi podłużnej. Skok gwintu większości kalibrów wynosi od 8 do 16 cali.


012. Czemu dana broń nie jest kompatybilna ze wszystkimi rozmiarami pocisków?

Krótkie (lekkie) pociski do osiągnięcia stabilności żyroskopowej wymagają mniejszego gwintowania niż pociski długie. Każdy pocisk był projektowany z myślą o skoku gwintu dla określonej wagi pocisku. Użycie bardzo długich (ciężkich) pocisków, gdy skok gwintu nie jest wystarczający do ustabilizowania pocisku, może sprawiać problemy. Na przykład, skok gwintu .308 Win wynosi 12 cali. Wszystkie pociski o wadze około 12 g będą tutaj odpowiednie. Cięższe pociski mogą skutkować owalnym torem lotu pocisku i zmniejszać celność. Lżejsze pociski zaczną obracać się szybciej niż powinny, co jednak w praktyce nie ma znaczenia.


013. Czemu czasem widzimy płomień wylotowy?

Zwykły pocisk uwalnia około trzech litrów gazów. Gdy gaz ten reaguje z powietrzem w otoczeniu może ulec zapaleniu i stworzyć płomień, widzialny szczególnie w ciemności.


014. Co należy wziąć pod uwagę przy strzelaniu w niskiej temperaturze?

Należy wykonać strzał testowy w temperaturze, w jakiej spodziewamy się później strzelać. Następnie zostaw broń na około godzinę, aby ostygła. Amunicję można przechowywać w kieszeni lub w tej samej temperaturze co broń.


015. Jaka jest różnica między zapłonem bocznym a zapłonem centralnym?

W nabojach z zapłonem bocznym proch znajduje się w bocznych częściach łuski, np. w .22 LR. W nabojach z zapłonem centralnym iglica uderza w zapalnik w środku łuski i powoduje zapłon dzięki temu, że proch znajduje się między miedzianą miseczką a kowadełkiem.


016. Czemu łuski są wykonane z mosiądzu?

Łuska utrzymuje proch, pocisk i zapalnik razem i zapewnia ścisłe połączenie tyłu pocisku. Musi ona wytrzymać ciśnienie i umożliwiać wyjście jej po strzale. Mosiądz zawierający 70-72% miedzi oraz cynk spełniają te wymagania. Łuski bywają również wykonane na przykład ze stali, ale takie łuski nie są odporne na rdzę oraz przyczyniają się do większego zużycia narzędzi. Miękkie materiały, takie jak aluminium, są nieco mniej wytrzymałe, a ich powierzchnia może ulegać utlenieniu. Mosiądz jest zatem bardzo dobrym kompromisem.


017. Gdzie mogę kupić akcesoria do ładowania?

Więksi dostawcy akcesoriów strzeleckich zwykle oferują duży wybór wyposażenia. W Internecie wybór jest większy, ale tutaj musisz dokładnie wiedzieć czego chcesz. Lepiej jest w pierwszej kolejności zapoznać się z procedurami ładowania i akcesoriami. Jeśli to możliwe, poproś kogoś o objaśnienie podstawowych kroków.

018. Ile energii jest potrzebne, aby odpalić spłonkę?

Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, ponieważ zależy to od tego jak szybko uderza w nią iglica. Według specyfikacji wojskowych upuszczenie stalowej kulki z danej wysokości powinno odpalić dowolną spłonkę. Istnieją również zasady, według których ta wysokość jest niewielka i żadna spłonka nie ulegnie uruchomieniu.

019. Czy Norma posiada instrukcje dotyczące ładowania?

Tylko w formie Poradnika ładowania.

 

020. Czy amunicja do zawodów nadaje się do polowania?

Według przepisów łowieckich pocisk myśliwski musi mieć głowicę umożliwiającą rozszerzanie lub grzybkowanie. Użycie amunicji do zawodów jest zatem niedopuszczalne. W niektórych krajach nie ma takich przepisów, przez co w użyciu są oba typy amunicji. Pociski, które nie rozszerzają się z przodu szybko stają się niestabilne i uwalniają energię. Jeśli pocisk trafi w twardą kość, nie dotrze on do ważnych organów, a tylko zrani trafione zwierzę. Dobry strzał zazwyczaj oznacza poważne uszkodzenie tkanki.

 

021. Jaka jest głosność strzału?

Natężenie dźwięku mierzy się w decybelach (dB). Skala decybelowa nie jest skalą liniową, tj. 100 dB nie jest dwa razy głośniejsze niż 50 dB. Wzrost o 3 dB oznacza podwojenie glośności. 100 db jest zatem około 17 razy głośniejsze niż 50 dB.

Różne metody pomiarowe dają różne wyniki. Poniższe liczby są oparte na pomiarach przeprowadzanych w USA.

  • .22 LR z broni krótkiej 158 dB
  • .22 LR z broni długiej 139 dB
  • 9 mm z broni krótkiej 160 dB
  • .223 Rem z broni długiej 166 dB

Poziom powodujący trwałe uszkodzenie słuchu u człowieka wynosi około 120 dB, należy więc zawsze mieć na sobie nauszniki ochronne.

 

022. Gdzie zdobędę amunicję do starej broni?

Nie, pod żadnym pozorem. Każdy nabój ma swoje przeznaczenie. W tym przypadku liczba 300 oznacza kaliber, tj. 0,3 cala = 7,62 mm. Nomenklatura używana przez Szwedzką Agencję Ochrony Środowiska może być myląca, ponieważ naboje opisywane są jako kaliber x długość łuski. Niektóre naboje mają inne oznaczenia, ale nie pozwala ich to sklasyfikować z dostateczną pewnością.

 

023.Czy można używać naboi .300 Win, .300 Weatherby i .300 Ultra Mag w tej samej broni?

Więksi dostawcy akcesoriów strzeleckich zwykle oferują duży wybór wyposażenia. W Internecie wybór jest większy, ale tutaj musisz dokładnie wiedzieć czego chcesz. Lepiej jest w pierwszej kolejności zapoznać się z procedurami ładowania i akcesoriami. Jeśli to możliwe, poproś kogoś o objaśnienie podstawowych kroków.

 

024. Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś o historii Norma?

Nasz Poradnik ładowania (2004) zawiera również około 20 stron o historii firmy.

 

025. Jak mogę uzyskać bardziej szczegółowe informacje o nowych standardowych kalibrach .300, .338 and .375 Norma Mag?

Przy układaniu obecnego katalogu wspomnieliśmy krótko o planach stworzenia takich nabojów, jednak wciąż są one w fazie projektu. Zakładamy, że .338 i .300 będą nadawać się do długich dystansów i nabojów myśliwskich. Oba są dostępne jako łuski. .375 wciąż jest w fazie projektowej.

 

026. Na czym polega przecieranie lufy?

Termin dotyczy wystrzelenia kilku pocisków z nowej broni lub po wymianie lufy. Na przecieranie składa się oddanie strzału i przeczyszczenie lufy, następnie kolejny strzał i kolejne czyszczenie lufy. Proces ten można powtórzyć do momentu gdy w lufie nie będzie już osadu z tombaku. Aby to sprawdzić wprowadź szmatkę do lufy na głębokość 2 cm. Następnie wystrzel trzy pociski, a następnie pięć pocisków po kilka razy, zawsze czyszcząc lufę między kolejnymi seriami. Przy wysokiej jakości lufie proces wymaga mniejszej liczby strzałów (około 10-20). Cienkie warstwy osadu przy wylocie lufy nie mają wpływu na skuteczność.

 

027. Jak należy czyścić broń?

Istnieje wiele procedur czyszczenia broni. Poniżej opisaliśmy dwie najpopularniejsze.

Zamocz szmatkę w rozpuszczalniku lub oleju i przeciągnij ją przez lufę. Polej szczotkę do brązu rozpuszczalnikiem. Są różne rodzaje rozpuszczalników – każdą broń można czyścić na kilka sposobów. Nie należy zanurzać szczotki w butelce, ponieważ pogorszy to skuteczność czyszczenia. Przeciągnij szczotkę przez lufę od trzech do dziesięciu razy, zachowaj szczególną ostrożność przy wylocie. Po wyjęciu szczotki możesz rozkręcić szczotkę, aby nie zabrudzić wylotu. Zostaw rozpuszczalnik na przynajmniej 5 minut, następnie wytrzyj. Wprowadź szmatkę aż do wylotu i obejrzyj ją pod kątem resztek tombaku. Powtórz proces jeśli to konieczne. Jeśli to konieczne możesz użyć prowadnicy czyszczącej. Ograniczy to zanieczyszczenie magazynka i komory do minimum.

Do kolejnej metody czyszczenia potrzebna będzie pasta, nie karborundowa, ale specjalne substancje zmiękczające. Po usunięciu większości osadu zamoczoną w oleju szmatką, owiń mniejszą szczotkę szmatką tak, aby dotykała ona wnętrza lufy. Nałóż pastę na szczotkę i wyczyść lufę szczotką. Większość osadów odkłada się na początku lufy, należy więc pocierać tę część szczotką od trzech do pięciu razy częściej niż przy wylocie. Po krótkim czasie można dodać więcej pasty. Przy czyszczeniu pasta trzeba uważać na zabrudzenia, zatem po skończeniu należy sprawdzić czy w lufie nie pozostały resztki pasty. Znamy przypadki luf zniszczonych przez to, że ich właściciele nie usunęli wszystkich śladów pasty po czyszczeniu.

Jeśli strzelasz tak często, że na lufie pojawił się stwardniały osad, pasta jest najlepszym wyjściem. Warto korzystać z niej od czasu do czasu. Gdy już nabędziesz doświadczenia sam będziesz wiedział jaką metodą czyścić broń. Jeśli masz boroskop (endoskop), warto go używać – pozwoli on łatwo sprawdzić stan przewodu lufy.

 

028. Co należy zrobić jeśli po wciśnięciu spustu usłyszę tylko kliknięcie?

Poczekaj przynajmniej 30 sekund. Skieruj lufę w bezpiecznym kierunku (nasyp ziemi) i wyjmij nabój. Nieudany zapłon ma zwykle dwie przyczyny. Albo spłonka nie zapaliła się tak jak powinna, albo iglica niewłaściwie uderzyła w spłonkę. Może to być spowodowane, na przykład, uszkodzeniem sprężyny, złą łuską lub niewłaściwym zamknięciem zamka. Przed oddaniem kolejnego strzału upewnij się, że lufa jest pusta.

 

029. Jaka jest różnica w odrzucie między normalnym nabojem a nabojem typu magnum?

Jeśli porównujemy tylko energię odrzutu, sprawa jest prosta. .30-06 przy standardowym ładunku i pocisku 11,7 g generuje energię 30 J, podczas gdy .300 Win Mag przy tym samym pocisku, ale prędkości 915 m/s generuje energię wynoszącą 44 J. .378 Weatherby generuje 95 J, a duże naboje, takie jak .505 Gibbs, 149 J.

Odczuwany odrzut zależy od tego jak szybko energia jest przekazywana na wagę broni. Większość strzelców czuje, że odrzut z .378 Weatherby jest większy niż z .505 Gibbs przez wagę i prędkość pocisku. Można jednak skutecznie ograniczyć odrzut przy pomocy dobrego, szerokiego trzewika kolby lub prostej kolby.

 

030. Czy mogę bez problemów używać różnych spłonek?

Wszystkie spłonki nadają się do swojego przeznaczenia, ale nie należy używać różnych typów spłonek. Różne spłonki mogą mieć różne punkty zapalnika. Różnica może wynosić do 10 m/s w zależności od zapalnika, ciśnienie również będzie się odpowiednio różnić. Zapalniki mogą też wywierać wpływ na wibracje lufy, a przez to również na precyzję i miejsce trafienia.

 

031. Czemu tor lotu pocisku nie odpowiada danym z tabelki?

Przed dokonaniem porównania należy sprawdzić czy warunki testowania są identyczne. Stanowisko, pozycja broni i kąt strzału muszą być takie same aby, na przykład, uzyskać pewność, że różne miejsca trafienia nie są spowodowane czymś innym niż torem lotu pocisku.

Jedną z przyczyn może być różnica prędkości. Wszyscy producenci mierzą ciśnienie i prędkość luf, które dokładnie odpowiadają określonym minimalnym wymiarom komór i luf. Robi się to ze względów bezpieczeństwa. Rusznikarze starają się również zapobiec powstawaniu zbyt wysokiego ciśnienia i przy wymiarowaniu biorą pod uwagę dodatkowe tolerancje. Jeśli wymiary są większe niż te przewidziane przez producentów amunicji, ciśnienie i prędkość zmaleją..

Krótkie lub zużyte lufy będą oczywiście skutkowały niższą prędkością. Prawdopodobnie istnieją też producenci amunicji, którzy określają współczynniki balistyczne przy pomocy obliczeń, a nie pomiarów po strzałach. Jeśli użyty do obliczeń współczynnik jest zbyt dobry (np. 0,45 zamiast 0,38), obliczony tor lotu pocisku będzie bardziej prosty niż w rzeczywistości.

 

032. Jakie substancje znajdują się w spłonce?

Skład zazwyczaj zawiera następujące składniki: azotan baru, styfninian ołowiu, krzemek wapnia, dwutlenek ołowiu, antymonit i tetrazen.

Spłonka zazwyczaj zawiera substancję zapalającą w ilości około 30 miligramów.


033. Czemu niektóre łuski są niklowane?

Przyczyn może być kilka. Jeśli naboje są przechowywane na skórzanym pasku, kwas taninowy może powodować formowanie się patyny na mosiądzu. Dlatego też łuska pocisków African często bywa niklowana. Wiele osób sądzi, że niklowane łuski wyglądają lepiej. Tarcie między stalą a niklem jest większe niż miedzy stalą a mosiądzem. Dlatego też możliwe, że taka łuska w mniejszym stopniu wystaje z komory.

 

034. Jakie są różnice między lufami kutymi na zimno, wygniatanymi i wycinanymi?

Surowcem do luf kutych jest wykrojka z dość grubej stali, obrabiana poprzez wiercenie, szlifowanie i polerowania. Następnie umieszcza się ją na trzpieniu i obrabia przy pomocy młotka. Kształt trzpienia odpowiada odwróconej lufie, w tym jej powierzchni i gwintowi. Obrobione wykrojki są następnie polerowane. Na koniec przy niektórych kalibrach komorę również poddaje się obróbce młotkiem. Wyprodukowanie lufy tym sposobem zajmuje zaledwie kilka minut, jednak wymaga to kosztownych maszyn, przez co z tej metody korzystają tylko najwięksi producenci.

Lufy wygniatane również wykonuje się poprzez wiercenie, szlifowanie i polerowanie. Wzór gwintu jest następnie wygniatany w lufie przy pomocy wygniataka. Następnie lufa jest polerowana przy pomocy ołowianego pręta i pasty szlifierskiej. Z tej metody korzystają mali producenci, ponieważ nie wymaga ona drogiego sprzętu.

Najstarszą metodą gwintowania luf jest wycinanie. Pierwsze etapy wyglądają tak samo jak w dwóch poprzednich metodach. Narzędzie zamocowane na końcu pręta jest przesuwane w lufie, tworząc w ten sposób rowki wżynające się za każdym razem coraz głębiej. Ta metoda jest bardzo czasochłonna.

Dobrą lufę można wyprodukować przy pomocy każdej z tych metod. Ogólnie za najlepsze uważa się lufy wygniatane i cięte.

 

035. Jak należy wykonać strzały testowe?

Przy pomocy celownika optycznego. Użyj odpowiedniego stanowiska, aby upewnić się, że broń stoi stabilnie. Wyceluj w wybranym kierunku i skup celownik na celu. Zacznij strzelać. Cel powinien być odpowiednio duży i nienaruszony. Wypróbuj różne ustawienia aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu. Przetestuj broń jeszcze raz lub kilka razy przy innej okazji.

 

036. Jak daleko może polecieć pocisk?

To zależy od rodzaju pocisku, prędkości i ułożenia lufy. Ogólnie pociski lecą najdalej gdy są wystrzeliwane z lufy ustawionej pod kątem 30-34 stopni

Pocisk .22 LR przeleci około 1,5 km. Pocisk myśliwski .6.5 może przebyć prawie 5 km, a ciężkie pociski nawet 500 metrów więcej

Przy celowaniu zawsze należy wziąć pod uwagę zasięg pocisku.Chcielibyśmy odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Wypełnij poniższy Formularz Kontaktowy i daj nam znać czego tu brakuje, a my to uzupełnimy! Dziękujemy!