Norma Kalahari

norma komponenter Kula Marken

  

En ny revolutionerade exteriör, ger överlägsen ballistik för flackare kulbana och reducerat vindmotstånd. Kulans konstruktion försäkrar omedelbar dödlig effekt. Den främre tredjedelen av kulan är konstruerad för att brytas itu i sex delar medan den bakre delen penetrerar djupt och skapar ett utgångshål och direkt blodspår, vilket underlättar eventuellt eftersök.

Kalibrar:
270 Win.
270 WSM
7x64
280 Rem.
7 mm Rem. Mag.
308 Win.
30-06
300 Win. Mag.
300 WSM