9,3 x 74 R

Norma Vulkan 232 gr
Vikt
15 g / 232 gr
Ballistisk koefficient
0,278

Norma Vulkan 232 gr

Norma Vulkan 232 gr
Produktnummer
#20193212

Hastighet

V0 780 m/s 2560 f/s
V100 678 m/s 2254 f/s
V200 585 m/s 1970 f/s
V300 500 m/s 1710 f/s

Anslagsenergi

E0 4565 J 3377 ft.-lb.
E100 3454 J 2619 ft.-lb.
E200 2566 J 2000 ft.-lb.
E300 1876 J 1506 ft.-lb.

Vindavdrift

100 m 100 yds 46 mm 1,4 in
200 m 200 yds 199 mm 5,8 in
300 m 300 yds 483 mm 13,9 in

I mm vid 5 m/s rak sidvind

I inches vid 10 m.p.h rak sidvind

Inskjutningsavstånd i meter

Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 40 mm över pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X meter

50 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m
80 -1 -9 -70 -193 -666
100 3 7 -57 -175 -639
150 22 37 38 -100 -526
200 47 77 87 75 -377

Inskjutningsavstånd i yards

Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 1,6" över pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X yards

50 yds 100 yds 150 yds 200 yds 300 yds
50 0,1 -1,5 -5,1 -19,3
100 -0,1 -1,7 -5,3 -19,6
150 0,5 1,1 -3,1 -16,3
200 1,3 2,6 2,3 -11,7

9,3 x 74 R

Förvånansvärt nog är det okänt vem som konstruerade 9,3x74R. Vi vet att den förekom på tidigt 1900-tal och att den var en tysk motsvarighet till den något kortare 400/360 Westley Richards. 9,3x74R är nu ansedd vara kungen bland flänspatroner och är nästan lika kraftfull som den idag sällsynta 375 H&H Flanged Magnum. Denna tyska konstruktion är populär i hela Europa som en storviltkaliber för dubbelstudsare och kombivapen. 

Genom sin konstruktion har denna patron samma prestanda som 9,3x62. Eftersom den är avsedd för att användas i brytvapen är hylskapaciteten större vilket medför att den kan ha ett lägre gastryck än 9,3x62 och ändå ha samma prestanda. I England är det vanligt att gamla fina vapen i kaliber 35 modifierats till 9,3x74R eftersom det är svårt att få tag på passande ammunition i kaliber 35. Patronen kan användas till samma viltarter som 9,3x62, men på grund av de vapenkonstruktioner den används i är den lämpligast på moderata avstånd. Vid användning i dubbelstudsare är det önskvärt men svårt, att få laddningar som ger samma träffpunkt för båda piporna.