7 mm Blaser Mag.

Norma Oryx 156 gr
Vikt
10,1 g / 156 gr
Ballistisk koefficient
0,33

Norma Oryx 156 gr

Norma Oryx 156 gr
Produktnummer
#20170872

Hastighet

V0 925 m/s 3035 f/s
V100 829 m/s 2748 f/s
V200 740 m/s 2478 f/s
V300 657 m/s 2224 f/s

Anslagsenergi

E0 4323 J 3192 ft.-lb.
E100 3476 J 2616 ft.-lb.
E200 2769 J 2127 ft.-lb.
E300 2179 J 1713 ft.-lb.

Vindavdrift

100 m 100 yds 30 mm 0,9 in
200 m 200 yds 128 mm 3,7 in
300 m 300 yds 305 mm 8,8 in

I mm vid 5 m/s rak sidvind

I inches vid 10 m.p.h rak sidvind

Inskjutningsavstånd i meter

Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 40 mm över pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X meter

50 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m
80 -6 -3 -36 -109 -396
100 -4 3 -32 -103 -384
150 7 19 21 -61 -323
200 22 44 52 46 -232

Inskjutningsavstånd i yards

Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 1,6" över pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X yards

50 yds 100 yds 150 yds 200 yds 300 yds
50 0,6 0 -1,9 -10,1
100 -0,3 -0,9 -3 -11,7
150 0 0,6 -1,9 -10
200 0,5 1,5 1,4 -7,2

7 mm Blaser Mag.