375 H&H Mag.

Woodleigh Blyspets 350 gr
Vikt
22,7 g / 350 gr
Ballistisk koefficient
0,321

Woodleigh Blyspets 350 gr

Woodleigh Blyspets 350 gr
Produktnummer
-

Hastighet

V0 700 m/s 2300 f/s
V50 660 m/s 2179 f/s
V100 621 m/s 2062 f/s
V150 584 m/s 1949 f/s
V200 548 m/s 1840 f/s

Anslagsenergi

E0 5559 J 4112 ft.-lb.
E50 4940 J 3692 ft.-lb.
E100 4376 J 3306 ft.-lb.
E150 3866 J 2954 ft.-lb.
E200 3407 J 2633 ft.-lb.

Vindavdrift

I mm vid 5 m/s rak sidvind

I inches vid 10 m.p.h rak sidvind

Inskjutningsavstånd i meter

Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 40 mm över pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X meter

0 m 50 m 100 m 150 m 200 m
-40 8 -72 -216

Inskjutningsavstånd i yards

Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 1,6" över pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X yards

0 yds 50 yds 100 yds 150 yds 200 yds
-1,6 0,1 -2,2 -6,6

Momentum

0 m 50 m 100 m 150 m 200 m
15,900 15,000 14,100 13,200 12,400

375 H&H Mag.

När Holland & Holland konstruerade denna patron 1912 ansågs 9,52 mm kulor tillhöra lätt medelklass. Med den relativt hanterbara rekylen och moderna kuldesignen blev den snabbt den populäraste allroundpatronen för jakt i Afrika. På grund av det klena bröstet lade konstruktörerna till ett bälte. Detta bälte är inget annat än en bred rand med ett svarvat utdragarspår. Till skillnad från konventionella flänshylsor fungerar denna även bra i vapen med lådmagasin. Bältet gjorde faktiskt en sak till som visade sig betyda mer än vad konstruktörerna kunde tänka sig, det tillät att man kunde kalla den för det nästan sexiga namnet, ”Holland & Holland’s 375 Belted Rimless Magnum Express”. 

375 H&H Magnum kräver vapen med lång magnum-mekanism och dessa var från början ganska sällsynta och dyra. För att kunna använda billigare standard mausermekanismer, tog engelska vapenhantverkare bort material från framkanten av magasinet och bakom de nedre låsklackarna. Detta var dock ett kostsamt hantverk och 375 H&H-hylsan blev snabbt grunden till ett antal kortare magnumpatroner. 

Det är en slående likhet mellan 375 H&H och 30-06:ans kulbana och med en kula med bra ballistisk koefficient får man en förvånansvärt flack kulbana. 375 Holland & Holland är relativt vanlig vid älgjakt i Skandinavien. Det är dock i Afrika, med dess omfattande variation av stora jaktbara arter, som man kan utnyttja dess fulla potential. Med rätt typ av kulor kan den även användas till buffel- och elefantjakt, även om det till sådan jakt finns bättre alternativ.