Om vapen

Norma främsta inriktning är att skapa den bästa ammunitionen för ett visst syfte, men skjutvapen är ochså viktiga för oss.
Norma Firearms - rifle with cartridges detail

Att rengöra en pipa

Det enklaste sättet att minimera problemen är dock att skjuta med Diamond Line, om man skjuter mycket. Vid våra tester av Diamond Line Bana visar pipan efter 10.000 skott i kaliber 6,5x55, ännu inga väsentliga tecken på tombakavlagringar och den håller fortfarande god precision.

Det bästa sättet att få loss fastbrända krutrester är att använda en bra bronsborste med rätt diameter, samt en bra rensolja. Mässingborste och rensolja ska användas efter varje gång man skjutit. Vitsen är att lösa upp krutslam. Torrdra efteråt med en linnelapp.

Om du har gammal krutslagg i pipan, linda en lapp runt en sliten borste och lägg på JB pasta eller Goldmedallion/Remington Bore Cleaner. En sådan här genomgång bör upprepas var 300-500:e skott, om du har problem med gammal krutslagg. De båda slipmedlen är mjuka och bryts successivt ned till mindre partiklar. Därmed nöter de inte på loppet. Var NOGA med att få bort ALLT polermedel.

Använd en s.k. Bore Guide för att centrera stången och minimera kladd. Olja in loppet med en vapenolja efter rengöringen. Det ger minskade beläggningar.

Rekommenderade solventer:

  • Hoppes BR
  • Shooters Choice
  • Norma X-TEND NR 1
  • Hoppes Nr 9 Nitro Solvent (utmärkt för .22LR)

Tombaklösare:

  • Sweet's
  • Robla Solo
  • Shooters Copper Remover

.22LR och hagel

För bly .22 LR och hagel, använd borste av mässing eller stål, indränkt med en Nitro Solvent, som löser blyet. Torka rent och dra in med en vapenolja.

Dela in pipan i 3 delar. Stöd gärna mynningen av pipan mot en vägg, så du inte kör genom borsten. Rengör pipan väl efteråt med rensolja och linnelappar.

1/3 = 10 gånger

 

2/3 = 10 gånger

 

3/3 = 10 gånger

 

Pipans hållbarhet

De enorma krafter som bildas i pipan sliter hårt på bommar och räfflor. Här ser du närbilder av tre olika pipors förslitning i 6,5x55 framför patronläget efter dels 10 000 skott med Diamond Line Bana, 3 700 skott med en vanlig tombakkula och 7 000 skott med Diamond Line Fält.

Jämför själv!

Pipan håller precisionen mer än dubbelt så länge där Diamond Line har använts från början. Detta beror på att Diamond Line är belagd med molybdendisulfid och ett skyddande vaxskikt. Friktionen minskar, vilket gör att kulan hinner längre in i pipan innan trycktoppen kommer. Resultatet är mindre förslitning och bättre precision.

 

Bössmakare

För några år sedan hade vi norska våldsmedelsstuderande besöker. Det finns inte så många utbildningar inom detta område, så vi tog chansen att fråga dem några frågor, att dela med dig.

1. Hur länge har skolan/utbildningen funnits? Den civila bössmakar-utbildningen startade 1997. Innan dess hade militären hand om utbildningen, för både militära- och civila bössmakare. 


 Foto: Normas bildarkiv

2. Hur många elever har ni på skolan? Vi har två årskullar, med 6-8 elever i varje årskull. Efter första året på skolan får några av eleverna lärlingsplatser, så då "mister" vi normalt sett 2-4 elever till andra året.

3. Hur lång är utbildningen? Det kallas 2+2, dvs eleverna får först Mekanisk grundkurs eller Design och hantverk. När de kommer in på bössmakar-linjen, går de normalt ett år innan de ska ut på två års praktik. Pga av att det är få praktikplatser i bössmakar-branschen, kan en "praktik-lös" elev få erbjudande om att gå ytterligare ett år på bössmakarlinjen, innan de gör sitt examensprov.

 
Foto: Normas bildarkiv

4. Vilka olika block läser ni om – ex innerballistik, ytterballistik, trä-teknik, olika material, räffelstigning, pipans utformning, kaliberhistorik, osv? Allt det du nämner och mycket mer - bl a värmebehandling, smide, maskinarbete, ytbehandling, etc.

5. Får man jobb i butik eller startar man oftast egen firma efter utbildningen, eller annat? Bägge delar och ofta i kombination. Det finns inte arbete för alla utbildade bössmakare, därför får en del jobb inom mekanisk industri, oljeindustri, etc. 

6. Är det riksintag på er utbildning? Det är riksintag och man behöver i genomsnitt 5 i betyg (1-6).

7. Finns det flera bössmakarskolor i Norge? Vi är den enda.

 
Foto: Normas bildarkiv

8. Finns en motsvarighet i något annat nordiskt land? Ikaalinen i Finland har en bössmakar-utbildning. Den liknar vår egen.

9. Ingår någon praktikperiod i utbildningen? De som klarar att ordna praktikplats, har 2-3 veckor under året.


10. Är det mest jakt- eller skytteintresserade ungdomar som går utbildningen? Ja, men några kommer till skolan utan jakt- eller skytteintresse. De brukar dock oftast sluta i förtid.

11. Får man bygga ett helt eget gevär i utbildningen? Det finns fördjupningsprojekt, där man får bygga sitt eget gevär.