HASTIGHETENS BETYDELSE

Det är omöjligt för en jaktkula att kunna prestera sitt bästa i alla situationer. Hastighet vid anslaget, kulans konstruktion och var kulan träffar är bara några av alla faktorer som påverkar utgången av skottet. Vi har här gjort en schematisk bild av några olika kulor och hur de uppför sig vid olika hastigheter i ballistiskt gelatin. Detta hoppas vi ska kunna hjälpa dig som jägare att välja rätt kula för just dina jaktförhållanden och önskemål.

Är kulans mantel tunn, vilket gör att kulan lätt expanderar, så blir effekten oftast mycket bra vid rena lungträffar. Skulle samma kula emellertid träffa ett tjockt ben, innan den fortsätter färden i lungorna, så kan istället effekten bli att den expanderar alltför snabbt och går sönder innan den trängt in djupt nog för att skada vitala delar. Djupverkan blir helt enkelt dålig.

Väljer vi istället en kula med mycket tjock och styv mantel, för att säkerställa djupverkan, så kan effekten bli sämre vid rena lungträffar eftersom expansionen är mindre dramatisk. Resultatet av detta är ofta att flyktsträckan för djuret blir längre. Den djupa penetrationen gör emellertid att djurets vitala delar träffas och skottet är dödande även vid träff i tjocka ben.

Hastighet 500 m/s

Vulkan - Vikt 11,7 g Trots den låga hastigheten, vilket motsvarar ca 350 meters skotthåll från en .30-06, så expanderar Vulkankulan.

Oryx - Vikt 11,7 g Även Oryx har här expanderat men något mindre än Vulkan.

Swift A-frame - Vikt 11,7 g Den tjocka manteln på Swift A-Frame har hindrat kulan från att expandera nämnvärt. Emellertid så är penetrationen mycket djup pga. detta.

Hastighet 700 m/s

Vulkan - Vikt 11,7 g Vid denna hastighet, vilket motsvarar ca 150 meters skotthåll från en .30-06, har Vulkankulan expanderat rejält. Här kan man också tydligt se att den kraftiga expansionen gjort att penetrationen är mindre djup.

Oryx - Vikt 11,7 g Rejäl expansion med god djupverkan pga. bondningen som gör att kulan inte går sönder.

Swift A-frame - Vikt 11,7 g Djup och bred sårkanal.

Hastighet 900 m/s

Vulkan - Vikt 11,7 g Bred initial sårkanal. Emellertid bromsas penetrationen snabbt upp pga. den stora expansionen/kuldiametern, samt att kulans kärna och mantel börjat separera.

Oryx - Vikt 11,7 Bred initial sårkanal men trots detta god djupverkan. Detta beroende på att kulans mantel och kärna ej separerar och restvikten är nästan 100%.

Swift A-frame - Vikt 11,7 g Trots denna mycket höga ingångshastighet har kulan behållit nästan 100% av vikten. Den mindre diametern på kulans ”svamp” ger kulan mycket god djupverkan.