INNER- OCH YTTERBALLISTIK

Under smyg-, eller vakjakt, kommer ögonblicket då jägaren bestämmer sig för att skjuta. Då är det bara bråkdelen av en sekund som räknas. På följande sidor illustreras vad som händer under den korta perioden mellan avfyringen  och trä­ffen i målet. Patronens utformning, krutet och kulan skapar den optimala inre och yttre ballistiken. Den avgörande faktorn för precision och e­ffekt är kulan. Dess utformning och vikt är avgörande faktorer för kulbanan. Dess penetration och karaktäristiska uppsvampning ger en etiskt godtagbar död, vilket vi är skyldiga vårt byte.

Innerballistik

Innerballistik är en term som beskriver händelsen från det att tändhatten antänds till ögonblicket då kulan lämnar pipan. Det är extremt viktigt att antändningen och brännförloppet är exakt lika från skott till skott. Vi kombinerar rätt tändhatt med rätt krut i varje laddning. Gastryck garanteras inom givna gränser samtidigt som vi optimerar förhållandet precision, hastighet och rekyl.

1 Efter avfyrning tar det c:a 0,005 sekunder innan slagstiftet når tändhatten.

2 Stiftet gör ett runt avtryck på tändhatten och tänder dess tändsats … … och patronen skjuts samtidigt framåt ungefär 0,1 mm.

3 Heta gaser och glödande partiklar far igenom tändhattshålet in i hylsan och krutet antänds.

4 Ett ökat tryck för kulan framåt. När den når maximalt tryck får den en hastighet på 300 m/s. Från tändning av tändhatten tar det 0,0015 - 0,002 sekunder tills kulan lämnar gevärsmynningen.

5 När kulan lämnar gevärsmynningen, omges kulan av heta gaser som skjuter på och får accelerationen att fortsätta under ytterligare några centimeter.

6 Pga att pipan alltid är riktad en aning uppåt, börjar kulbanan ca 3 - 5 cm under siktlinjen.

  Bommarna i pipan får kulan att rotera. Långa kulor kräver snabbare rotation än vad kortare gör. Räffelstigningen varierar normalt sett mellan 8”(20,3 cm) till 16”(40,6 cm) beroende på kalibern. Det är också viktigt att slitaget av gevärspipan blir så lågt som möjligt för att skydda den. I tillägg, måste krutet brinna upp helt så det inte finns några rester kvar i pipan. Båda dessa processer kan garanteras genom en väl genomtänkt konstruktion med avseende på hylsa, kula och krut.

Ytterballistik

7 Om skjutavståndet är mycket kortare eller längre än förväntat, måste jägaren hålla högt eller lågt, eller justera kikarsiktet därefter.

8 Vid skott inom normala avstånd träffar kulan målet på den exakta punkten.

En högre hastighet på kulan och en högre ballistisk koefficient leder till en mindre avvikelse orsakad av kastvindar.

På grund av kulans optimerade bana och unika design så är den skräddarsydd för specifika jaktkrav. Norma tilllåter jägaren att fokusera på jakten utan att behöva oroa sig över ammunitionens ballistik. Hög kvalitets- och produktionsstandard ger ett pålitligt och förutsägbart uppförande av kulan inuti och utanför gevärspipan.

 

OBSERVERA: Det bör alltid övervägas vad som finns bakom målet, då kulor kan färdas flera kilometer och orsaka skada.