gunpowder

Norma 1214

Produktbeskrivning

Skyttekrut - information om detta krut, återfinns på burken.