Vår produktion

När ambitionen är att producera komponenter av högsta kvalitet och patroner med hög precision måste utgångspunkten vara att allt råmaterial som används och alla steg i produktionen också är av högsta kvalitet.

När ambitionen är att tillverka komponenter av högsta kvalitet och patroner med högsta precision måste utgångspunkten vara att allt råmaterial som används och alla steg i produktionen också är av högsta kvalitet. För att åstadkomma detta är det absolut nödvändigt att noggrant kontrollera råmaterial, verktyg och alla steg i produktionsprocessen fram till färdig patron.

SIST MEN INTE MINST...

Utan skicklig och kunnig personal kan inte ens de allra modernaste och mest sofistikerade maskiner och kontrollinstrument producera kvalitetspatroner. För dig och för Norma är det personalen tillsammans med maskiner och mätinstrument som utgör den viktigaste garantin för patroner av bästa kvalitet.

Hylsavdelning

Normas produkter är kända över hela världen för mycket hög kvalitet. Hylsorna är en betydande del av detta goda renommé. Överlägsen kvalitet ger hylsorna lång livslängd och hemma-laddaren många omladdningar. Normas hylsor tillverkas av det allra bästa råmaterialet, med mycket små variationstoleranser och de levererar precision patron efter patron.

Hylshalsen glödgas för att bli mjukare Detta förhindrar gasläckage och håller kulan stadigt i åtminstone 10 år, utan att sprickor uppstår pga föråldrat material.

Längre ner på hylskroppen, runt eldhålet, ska mässingen vara hård. Här är hårdheten nästan dubbelt så stor som runt hylshalsen. Materialstrukturen berättar om hårdheten. Under bearbetningen av de stora, mjuka kornen, bryts de ner till mindre, vilket gör materialet hårdare.

Vid glödgningen, blir små korn större och hårdheten avtar.

Norma producerar 40 miljoner hylsor om året och den viktigaste faktorn i hylsproduktionen är kvalitetskontroll. Från start fram till färdig hylsa sker fortlöpande inspektioner och totalt 15-20 mätningar, beroende på hylsa. Låsmåttet, från hylsbröstet till hylsbotten, utgör en av de viktigaste delarna av hylskontrollen.

Utöver detta genomförs en slutinspektion där hylsornas körs genom en mätanordning och inspekteras visuellt.

Kulavdelning

Produktion av precisionskulor kräver verktyg med hör precision för att alla kulor ska bli identiskt lika. För att uppnå högsta precision är minsta möjliga avvikelse med avseende på balans, mantelns godstjocklek, diameter, vikt och längd av avgörande betydelse för resultatet. Därför är det viktigt att utföra en omsorgsfull inspektion av mantelproduktionen och slutinspektion av kulan.

Det slutliga beviset på god precision kommer fram vid provskjutningen. Alla kulsatser provskjuts avseende precision. Jaktkulor har också expansionstestats.

Laddavdelningen

Hylsor och kulor av högsta kvalitet är utgångspunkten för laddning av Normas patroner och själva laddningsprocessen säkerställer att också slutprodukten håller högsta kvalitet - Normas jakt- och skyttepatroner.

Det är viktigt att en kula har rätt utdragningskraft och att tändsatsen sitter rätt placerad i tändhatten. Patronen måste laddas med krut som är optimalt för kalibern, hylsans volym och kulans vikt, för att uppnå önskad mynningshastighet och den bästa precision som patronen kan åstadkomma.

För att få fram det bästa krutet testas alla krutsatser med avseende på hastighet och tryck. Det maximala arbetstrycket ska också vara korrekt i förhållande till CIP-normerna.

Ballistikavdelning

Med varje ny sats avfyras respektive patroner till korrekt hastighet och precisionskontrolleras innan tillverkningen kan börja. Tester genomförs sedan flera gånger per dag och tryck, hastighet och precision mäts.

Alla nya kruttyper och -satser testas på samma sätt. Patroner ur produktionen tas regelbundet ut för provskjutning för att säkerställa samma goda kvalitet från första till sista patronen i serien.

Labb

De flesta råmaterial som anländer till Norma, skickas först till labbet för en mottagningskontroll, medan en del produkter undersöks på andra avdelningar.

I labbet utförs också tester i samarbete med produktionsavdelningarna. På avdelningen för patronhylsor avgör maskinoperatören, med labbets hjälp, när de rätta kriterierna uppnåtts för att sätta igång en ny produktionskörning och vidare kontrolleras hårdhet, materialstruktur och hylsornas dimensioner genom alla processer.

Verktyg och Underhåll

Alla verktyg som behövs i produktionen tillverkas hos Norma av Normas egna verktygsmakare och alla verktyg kontrolleras i enlighet med fastställda rutiner. Vi mäter alla produktionsverktyg med en mätanordning som har en noggrannhet upp till 1/10000 mm, och som i sin tur kalibreras regelbundet.

I Normas produktion används så många som 2 517 mätinstrument - alla kontrolleras och kalibreras med fasta intervaller.