Samarbeten

Vi på NORMA strävar ständigt efter att hitta nya sätt att främja produktutveckling samt för att utbilda såväl oss själva som våra kunder kring allt som rör jakt, skytte och ammunition. Därför väljer vi noga ut samarbetspartners som kan hjälpa oss med just detta och som kan bidra till en större kunskapsbas för oss att utgå från. Nedan kan ni läsa om våra aktiva partners, hur vi samarbetar och tillsammans åstadkommer banbrytande innovationer i ammunitionsbranschen.

Ingen befintlig kaliber kopierades utan istället tillämpades den senaste ammunitionsteknologin, för att uppnå den optimala prestandan i varje kaliber. Detta är en framgångsrik förändring i ammunitionens historia. Båda högkvalitets-tillverkarna var angelägna om att undvika kompromisser, i strävan efter topprestanda.

Tack vare optimal hylsutformning, en stark hylsbotten och moderna kruttyper, tillsammans med pipor med fyra räfflor och anpassad räffelstigning har målsättningarna uppnåtts. Fler patroner planeras.

Blaser Magnum-kalibrarna är gjorda under både Blasers och Normas varumärken. Norma tillhandahåller ytterligare varianter under sitt eget varumärke.

För Norma har det varit ovärderligt att ingå i detta samarbete. Vi har lärt oss hur en modern gevärstillverkare arbetar, deras prioriteringar och hur noga vapnen testas före försäljning.

Både vi och Blaser är övertygade om att detta är bästa sättet att skapa och lansera nya produkter. Vi har haft ett liknande samarbete med Weatherby under de senaste 60 åren och hela tiden ses möjligheterna för nya samarbeten, vilket är till nytta för både tillverkarna och kunderna.

Norma & Weatherby – 60 år av nära samarbete

Normas och Weatherbys historia är så till den grad sammanlänkad att vi dristar oss till att säga att den ene hade inte varit vad han är, utan den andre. Vi är vänner, partners eller kanske t o m vapenbröder. 

Normas legend Nils Kvale, norrman och major, inledde samarbetet med Weatherby's Roy Weatherby, för ungefär 60 år sedan. För närvarande tillverkas 14 kalibrar från 224 Wby till 460 Wby med kulor från Nosler, Barnes och Hornady. Resultatet har vuxit till ett imponerande sortiment med 81 premium-laddningar, med flack kulbana, hög anslagsenergi och utmärkt precision.

separating line

Norma x Forshaga Akademi

- NORMA stöder Forshaga akademin i arbetet att utbilda framtidens jägarungdomar och vildmarkskockar.

Om ForshagaAkademin 

ForshagaAkademin är en friskola som startade 1997 och som fick sin nuvarande utformning 2002. Här finns fem gymnasieprogram inom naturbruksprogrammet: Hundsport, Viltvård, Äventyrsturism, Vildmarkskock och Sportfiske. Dessutom finns det en Individanpassad Yrkesutbildning inom ramarna för IM-programmet på gymnasiet och Yrkeshögskole- utbildningen Fiske- och jaktguide. Vi har också kurs- och lägerverksamhet.

ForshagaAkademin utbildar människor som vill jobba inom den naturbaserade upplevelsenäringen. Här finns elever från hela Sverige och våra nordiska grannländer.

Skolans idé har alltid varit att samverka med de branscher, företag och organisationer som är verksamma inom skolans olika utbildningsområden. De olika branscherna har stöttat arbetet med att förverkliga våra utbildningar och de medverkar löpande i skolans fyra yrkesråd. Detta leder till att våra utbildningar ständigt utvecklas och hålls uppdaterade.

forshakaakademi_samarbete