Używamy plików cookie

Norma-Ammunition.com używa plików cookies do logowania, mierzenia ruchu internetowego i badania używania strony. Obecnie strona nie przechowuje żadnych danych osobowych poza formularzami wypełnianymi przez odwiedzających.

Pliki cookies osób trzecich
Czasami używamy również plików cookies osób trzecich, tj. plików cookies od innych firm. Jeśli na przykład użytkownik ogląda filmik z platformy YouTube na stronie norma.cc, pliki cookies z YouTube przechowują informację o filmach oglądanych przez użytkownika.

Co to jest cookie
Cookie (ciasteczka) to plik przechowywany na Twoim komputerze. Plik cookie zawiera informacje z używanej przez Ciebie przeglądarki, ale nie zawiera innych danych osobowych lub danych umożliwiających identyfikację. Wszystkie zebrane statystyki są wykorzystywane do wyżej wspomnianych celów.

Prawo a Cookies
Używanie plików cookies jest regulowane przez Ustawę o Łączności Elektronicznej. Według tej ustawy wszyscy odwiedzający stronę powinni zostać poinformowani o wykorzystaniu plików cookies i powinni mieć możliwość zapobiegnięcia przechowywaniu plików cookies na komputerze. Dopuszczenie używania plików cookies w przeglądarce jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie.

Tryb prywatny
Twoja przeglądarka może mieć funkcję „trybu incognito”. W przypadku korzystania z tego trybu pliki cookies zostają wykasowane przy każdym zamknięciu przeglądarki.

Cookies na stronie norma-ammunition.com

Następujące usługi na stronie norma-ammunition.com korzystają z plików cookies:

Google Analytics – śledzenie i analiza ruchu odwiedzających na stronie norma-ammunition.com. Informacje są analizowane w formie gromadzenia danych.

Norma – Zachowanie wyboru języka.

AddThis – To make it easier for the visitor to share links on norma-ammunition.com.
Zgoda na używanie Cookie - Zapisuje informację dotyczącą dostępu odwiedzającego do informacji cookie. Nasze pliki cookies przechowywane są na szwedzkich serwerach.

 

Niniejszy dokument będzie aktualizowany zgodnie z obowiązującymi prawami i regulacjami oraz według naszych własnych procedur przetwarzania danych.