WSPÓŁPRACA

We współpracy z niemieckim producentem broni Blaser, Norma opracowała nową generację wysoce skutecznych nabojów Blaser Magnums.

Nie kopiujemy istniejących kalibrów. Używamy najnowszej technologii zbrojeniowej do osiągnięcia optymalnej wydajności w każdej grupie kalibrów. Jesteśmy zadowoleni z naszego wkładu w historię amunicji. Obaj znakomici wytwórcy chcieli uniknąć kompromisów przy łączeniu spółek.

Dzięki zoptymalizowanej geometrii naboju, mocnej głowicy, nowoczesnym odmianom prochu oraz uwzględniania skoków gwintu, osiągnięto wszystkie cele rozwojowe. Planowane jest też opracowywanie nowych ładunków. Kalibry Blaser Magnum wykonywane są po markami Blaser i Norma. Norma oferuje dodatkowe wersje ładunków pod własną marką.

W Norma bardzo cenimy sobie tę współpracę. Nauczyliśmy się tego jak działa nowoczesny producent broni, jakie są jego priorytety i jak dokładne testy przeprowadza się przed dopuszczeniem broni do obrotu.

My i Blaser jesteśmy przekonani, że to jest właściwy sposób na tworzenie i wypuszczanie nowych nabojów. Od około 60 lat współpracujemy w podobny sposób z Weatherby. Współpracujemy też z innymi podmiotami z korzyścią dla producentów i klientów.

Norma i Weatherby – 60 lat ścisłej współpracy

Rozwój Norma jest od wielu lat ściśle związany z firmą Weatherby. Norma nie byłaby tym czym jest dziś bez tej współpracy.

Legenda firmy Norma, Nils Kvale, major norweskiej armii, rozpoczął współpracę z Weatherby i inną znamienitą postacią, Royem Weatherby, około 60 lat temu. Obecnie Norma produkuje 14 kalibrów, od .224 Wby do .460, korzystających z nabojów od Nosler, Barnes i Hornady. W efekcie uzyskaliśmy imponujący asortyment 81 znakomitych pocisków o równej trajektorii lotu, dużej mocy i znakomitej celności.