505 Magnum Gibbs

Woodleigh Full Metal Jacket bullet cross section
Balle Woodleigh FMJ 525 gr
Poids de la balle 34 g / 525 gr
B.C 0,408
C.O.L 97,0 mm / 3,819
# 12
Poudre Masse de poudre Vitesse m/s Vitesse fps
Norma MRP-2 Max 140,4
Min 140,4
694
694
2277
2277
Woodleigh Soft Nose bullet cross section
Balle Woodleigh RNSN 525 gr
Poids de la balle 34 g / 525 gr
B.C 0,445
C.O.L 97,0 mm / 3,819
# 11
Poudre Masse de poudre Vitesse m/s Vitesse fps
Norma MRP-2 Max 153,0
Min 153,0
736
736
2415
2415