45-70 Government (58,000 psi)

Hornady Round Nose bullet
Geschoss Hornady RN 500 gr
Geschossgewicht 32,4 g / 500 gr
B.C 0,287
C.O.L 74,5 mm / 2,933
# 4504
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 200 Max 50,0
Min 44,4
548
487
1798
1598
Norma 201 Max 55,0
Min 51,0
552
514
1811
1686